Jozef, Agnes en Sarah

Het resultaat zijn mooie portretten van hun samen en met hun kleindochter. Na een vertellement van Jozef over het al dan niet op foto moeten, kregen we hem dan toch zo ver en hij deed het fantastisch. Fijne mensen, mooie foto's voor lang een mooie herinnering.